Tietosuojaseloste

21.01.2020

TIETOSUOJASELOSTE                                                                               

Rekisterinpitäjä

Kauhavan Kiinteistönvälitys Ky

2800345-7

Einarintie 1, 62200 Kauhava

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Petri Nisula

040 9633 817

petri.nisula@kauhavankiva.com

Yleiskuvaus

Tässä selosteessa kuvataan, mitä ja miten asiakastietoja käsitellään. Seloste on myös henkilötietolain mukainen tietosuojaseloste.

Käsittelyn kohde

Asiakkaan toimittama henkilötietoja sisältävä aineisto toimeksiannon toteuttamiseksi

Osakasrekisteri osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla

Tiedot vuokralaisista ja vuokralaisten lukumääristä pelastuslain edellyttämällä tavalla

Välityslainsäädännön mukaiset tiedot kohteista

Henkilötietojen tyyppi

Nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköposti, puhelinnro)

Henkilötunnus

Asunto-osakeyhtiön hallinnointia varten tarvittavat osakas- ja osakkuustiedot ja asukastiedot vuokralaisista

Henkilötietojen tietolähteet

Henkilötiedot kerätään asiakkaalta itseltään, sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin palveluita toimitetaan toimeksiantosopimuksen mukaisesti tai lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa

 

 

Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat säilytetään lukituissa tiloissa.

Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan ne henkilöt joilla on käyttöoikeus rekisterin sisältämiin tietoihin. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Alihankkijoiden käyttäminen

Rekisterinpitäjä saa käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä. Rekisterinpitäjän käyttäessä alihankkijoita, se edellyttää alihankkijoiltaan samojen tietosuojaperiaatteisen noudattamista.

Henkilötietojen siirto

Henkilötietojen käsittelijällä on oikeus siirtää henkilötiedot edellä kuvatuille alihankkijoille.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Tietosuojalainsäädännön mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihin, vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.  

Mikäli rekisteröity haluaa useampia jäljennöksiä käsiteltävistä henkilötiedoista, on rekisterinpitäjällä oikeus kohtuulliseen korvaukseen käytetyistä resursseista.

Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot

Asiakasrekisterin tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin